Què és la laparoscòpia?

És la tècnica que fa possible realitzar intervencions quirúrgiques des de l’exterior de la cavitat abdominal introduint els instruments a través de petits orificis, és a dir, sense necessitat de fer una ferida oberta per arribar a la zona que s’ha d’operar.

Mitjançant un insuflador de gas (generalment CO2) es pot expandir la cavitat abdominal i crear l’espai necessari per introduir els diferents instruments quirúrgics. Les intervencions es visualitzen a través d’una òptica connectada a una càmera de vídeo i a un monitor de TV.

Instrumental laparoscòpic.

Els instruments s’introdueixen mitjançant uns tubs (trócars) que es col·loquen a través de la pell. El nombre d’aquests tubs dependrà de la complexitat de la cirurgia. Existeixen instruments per treballar per dins d’aquests accessos equivalents als de cirurgia oberta i instruments de disseny específic per la cirurgia laparoscòpica.

Tot aquest instrumental està en constant evolució i cada vegada apareixen noves versions, fet que ha permès una millora de les diferents tècniques quirúrgiques. Això ha fet que avui dia es plantegin cirurgies per via laparoscòpica que fa només uns anys no eren possibles.


Els abordatges quirúrgics mitjançant aparells externs existeixen des del segle passat amb la creació del primer cistoscop (aparell que s’introdueix per via de la uretra i serveix per visualitzar des de l’exterior del cos l’interior de la bufeta de la orina). Des d’aleshores ha anat evolucionant la cirurgia endoscòpica en el camp de la Urologia, permetent intervencions a través de la uretra (transuretrals), dels urèters (transureterals) i del ronyó des de l’exterior (via percutània). Altres especialitats, com la Ginecologia i la Cirurgia Digestiva, han desenvolupat les seves tècniques específiques. La laparoscòpia ginecològica com a tècnica diagnòstica va ser desenvolupada per l’exploració de la pelvis femenina i com a terapèutica per la lligadura de trompes.

La laparoscòpia ginecològica com a tècnica diagnòstica va ser desenvolupada per l’exploració de la pelvis femenina i com a terapèutica per la lligadura de trompes. En el camp de la Cirurgia Digestiva, la colecistectomia laparoscòpica s’ha establert com a tractament de primera opció, apareixent diverses tècniques en altres òrgans.En el camp de la Urologia, es va iniciar als anys noranta amb alguna indicació, com la limfadenectomia iliobturatriu o el diagnòstic del testicle intrabdominal. El 1992 es va descriure la primera nefrectomia (extirpació del ronyó), feta per Clayman als Estats Units. Des d’aleshores s’ha anat estenent la tècnica, incorporant-se als diferents serveis d’Urologia de forma lenta.
Dr. Clayman Ralph. 1992.

La prostatectomia radical laparoscòpica, descrita el 1998 a França, va revolucionar la laparoscòpia en la Urologia. Va créixer l’interès de molts professionals per aquesta tècnica quirúrgica extremadament detallada, degut al gran nombre de pacients amb càncer de pròstata. Des de la primera prostatectomia laparoscòpica al 1997 s’han realitzat milers de procediments d’aquest tipus a tot Europa. Als Estats Units van a incorporar la tècnica tardanament amb l’ajuda d’uròlegs laparoscopistes francesos i alemanys per poder implementar la tècnica de forma immediata.

En aquell país ha tingut molt èxit la incorporació de la robòtica. Aquests instruments robotitzats permeten facilitar el treball del cirurgià i sobretot disminuir la corba d’aprenentatge de les tècniques de sutura laparoscòpica.

Avui dia són instruments molt voluminosos i que encareixen molt el procediment pel que a nivell europeu, on hi ha més experiència en laparoscòpia convencional, no han tingut gaire ressò.


A Espanya la primera prostatectomia radical laparoscòpica es va fer al 2002, a l’Hospital Universitari ‘Germans Trias i Pujol’ de Badalona per l’equip dels Drs. Saladié, Cecchini i Areal, amb la col•laboració del Dr. Roques de Perpinyà.
Cirurgia robòtica - Sistema quirúrgic da Vinci

Des d’aquell moment, el Dr. Cecchini ha anat realitzant aquesta i altres intervencions per via laparoscòpica en la seva activitat hospitalària, en la pràctica privada i en directe en diversos congressos. Avui són molts els centres a Espanya que realitzen cirurgies laparoscòpiques de forma quotidiana, en part gràcies a la tasca formativa que han realitzat alguns uròlegs, entre ells el dr. Cecchini.

© 2019 · Lluis Cecchini Rosell   |   Avís legal    |   info@lluiscecchini.com