Quins avantatges suposa sobre la cirugia tradicional?

Recuperació més ràpida i sense grans ferides. El fet que la incisió de la pell i musculatura sigui molt més petita (només per col·locar els tubs) fa que la recuperació sigui molt més ràpida i sense grans ferides.

Pèrdua de sang gairebé nul·la. La necessitat de transfusions de sang és molt baixa. Això és degut a diversos factors. La pròpia pressió de gas de l’insuflador evita bona part del sagnat venós. Per altra banda, per mantenir una bona visió és necessari un gran control del sagnat, així la pèrdua de sang és gairebé nul·la.

Cicatrius intervenció laparoscòpica.
Cicatrius nefroureterectomia laparoscòpica.
Precisió amb lesió interna mínima. La magnificació de la imatge a través d’una camera d’alta tecnologia que ofereix el sistema de vídeo permet la realització de la tècnica quirúrgica amb gran detall anatòmic i precisió i amb la mínima lesió interna.

Darrera actualització desembre de 2019 · © Lluis Cecchini Rosell   |   Avís legal    |   info@lluiscecchini.com   |  Web mèdic acreditat WMA789