Altres tècniques

Suprarenalectomia La cirurgia de la glàndula suprarenal, localitzada al pol superior de cada ronyó, és juntament amb la cirurgia de la vesícula biliar, una de les localitzacions on l’abordatge laparoscòpic està acceptat com a avantatjós de forma generalitzada. La seva localització profunda associada al petit tamany habitual fa que l’abordatge laparoscòpic suposi un gran avantatge de cara a la recuperació postquirúrgica, ja que no queda cap ferida aparent tret dels trócars.

Pieloplàstia La cirurgia de la síndrome de la unió pieloureteral presenta els mateixos inconvenients que la renal, ja que obliga tradicionalment a una incisió lumbar. L’abordatge laparoscòpic permet una dissecció precisa de l’uréter i de la pelvis renal per realitzar una reconstrucció complerta amb resecció del fragment estenòtic equivalent al millor tractament estàndard sense els seus inconvenients.

Cistectomia radical L’extirpació de la bufeta en els casos de tumoracions vesicals que així ho precisin es pot realitzar per un abordatge laparoscòpic. Es tracta d’una cirurgia de gran complexitat. Els principals avantatges d’aquesta tècnica són la disminució del sagnat i el menor temps d’ili paral•lític (de dies que triga el trànsit intestinal a reanudar-se). Precisa d’una laparotomia per l’extracció de la peça quirúgica de gran tamany i per realitzar la derivació urinària pertinent.

La derivació urinària pot ser incontinent (urostomia) o bé continent (neobufeta). La realització d’una o altra dependrà de l’extensió i la localització de la tumoració vesical.

En casos seleccionats es pot realitzar la cistectomia radical per laparoscòpia assistida per robot, el que permet fer la reconstrucció de la via urinària de forma intracorpòria, reduïnt la incisió necessària per la cirurgia a la mínima precisa per extreure l’especimen extirpat.

Darrera actualització desembre de 2019 · © Lluis Cecchini Rosell   |   Avís legal    |   info@lluiscecchini.com   |  Web mèdic acreditat WMA789