Cirugia de la fosa lumbar

La localització profunda del ronyó dins de la fosa lumbar, per sota de les últimes costelles, fa que tots els abordatges tradicionals precisin d’incisions molt grosses per arribar-hi. Aquí l’avantatge de la laparoscòpia és encara més inqüestionable, fent que s’estigui plantejant si aquest abordatge ha de ser no una opció sinó la indicació primera de tota la cirurgia renal. Això ja està establert així per la glàndula suprarenal, situada al pol superior dels ronyons, que té l’avantatge del seu petit tamany permetent la seva extracció pels propis trócars sense ampliació de cap ferida .

Nefrectomia radical laparoscòpica.
Nefrectomia radical laparoscòpica?

És la cirurgia laparoscòpica que permet l’extirpació d’un ronyó malalt. Mitjançant la tècnica laparoscòpica es lliga l’artèria renal amb diversos clips i la vena renal bé amb clips o bé amb una grapadora interna. En la cirurgia convencional es realitza una ferida a la zona lumbar seguint la línia de la última costella per poder extreure el ronyó.

Aquesta ferida és molt dolorosa i de llarga convalescència. En el cas de la tècnica laparoscòpica la ferida que es fa per extreure el ronyó és molt més petita i es realitza en una zona que no resulta tan dolorosa i que és de més fàcil recuperació. El sagnat quirúrgic acostuma a ser mínim.

No tots els tumors renals es poden intervenir mitjançant la laparoscòpia. Els tumors de mida gran, amb afectació d'órgans veïns o els que afecten als grans vasos (vena renal o cava) precisen de tractament per cirurgia convencional (per via oberta).

Nefrectomia radical laparoscòpica.
Nefrectomia parcial laparoscòpica?

L'increment d'exploracions d'imatge (ecografia, TC...) per avaluar moltes patologies ha fet créixer el descobriment de forma casual de lesions renals de mida petita. Aquestes lesions descobertes de forma incidental i moltes vegades en persones joves asimptomàtiques ens han fet desenvolupar tècniques quirúrgiques poc invasives que permeten conservar el ronyó sa.

La nefrectomia parcial laparoscòpica permet l'extirpació de la tumoració, l'anàlisi anatomopatològica d'aquesta i un índex de curació equivalent al de la nefrectomia complerta. Amb el temps s'ha demostrat que aquestes tècniques no només són equivalents en supervivència pel tumor sinó que al conservar parènquima renal augmenten també la supervivència global d'aquests pacients, ja que evitem la insuficiència renal crònica.
Nefrectomia parcial laparoscòpica. Extirpació del tumor.
La tècnica de la nefrectomia parcial laparoscòpica és complexa i implica identificar el pedicle renal (per on li arriba la sang), ocluïr-lo temporalment (isquèmia) i fer l'exèresi de la lesió i la reconstrucció renal en el mínim temps possible. El ronyó tolera sense lesions temps d'isquèmia de 30 minuts, pel que treballem amb un control del temps molt estricte.

Aquesta limitació de temps fa que la tècnica sigui complexa i que tumoracions múltiples o que suposin una reconstrucció difícil no es puguin realitzar amb aquesta tècnica. En ocasions es pot utilitzar la mateixa tècnica quirúrgica per tractar lesions no tumorals com ara nefrectomies parcials per litiasi.

Darrera actualització desembre de 2019 · © Lluis Cecchini Rosell   |   Avís legal    |   info@lluiscecchini.com   |  Web mèdic acreditat WMA789