| QUÈ ÉS?
| HISTÒRIA
| AVANTATGES
| PROSTATECTOMIA RADICAL
   - Què és?
   - Avantatges
   - Afectacions continencia
| CIRUGIA DE LA FOSA LUMBAR
   - Nefrectomia radical i parcial
   - Altres técniques
   
Web Mèdic Acreditat. Veure més informació Número col·legiat
28947

Centre Mèdic Teknon

Consultoris Marquesa
Despatx 45
C/ Marquesa de Villalonga 12
T 933 933 168 | M 606 79 24 42
Avís legal
 
LAPAROSCÒPIA | cirugia de la fosa lumbar

SUPRARENALECTOMIA
La cirurgia de la glàndula suprarenal, localitzada al pol superior de cada ronyó, és juntament amb la cirurgia de la vesícula biliar, una de les localitzacions on l’abordatge laparoscòpic està acceptat com a avantatjós de forma generalitzada. La seva localització profunda associada al petit tamany habitual fa que l’abordatge laparoscòpic suposi un gran avantatge de cara a la recuperació postquirúrgica, ja que no queda cap ferida aparent tret dels trócars.

PIELOPLÀSTIA
La cirurgia de la síndrome de la unió pieloureteral presenta els mateixos inconvenients que la renal, ja que obliga tradicionalment a una incisió lumbar. L’abordatge laparoscòpic permet una dissecció precisa de l’uréter i de la pelvis renal per realitzar una reconstrucció complerta amb resecció del fragment estenòtic equivalent al millor tractament estàndard sense els seus inconvenients.

CISTECTOMIA RADICAL
L’extirpació de la bufeta en els casos de tumoracions vesicals que així ho precisin es pot realitzar per un abordatge laparoscòpic. Es tracta d’una cirurgia de gran complexitat i la seva indicació no es generalitzable. Només es realitza per cirurgians amb àmplia experiencia en laparoscòpia.

Els principals avantatges d’aquesta tècnica són la disminució del sagnat i el menor temps d’ili paral•lític (de dies que triga el trànsit intestinal a reanudar-se). Precisa d’una laparotomia per l’extracció de la peça quirúgica de gran tamany i per realitzar la derivació urinària pertinent.

 

 

" labordatge laparoscpic es un gran avantatge de cara a la recuperaci postquirrgica "