| IMAGES
   - Galery 1
   - Galery 2
| VIDEOS
| WEB LINKS
   
Web Mèdic Acreditat. Veure més informació Referee number
28947

Medical Center Teknon

Marquesa surgery
Office 45
C/ Marquesa de Villalonga 12
T 933 933 168| M 606 79 24 42
Leagl advise
 
    GALERY | vídeos

Laparoscopic radical cystectomy
After of laparoscopy radical postatectomy
>> show video

Laparoscopy radical prostatectomy.
Extraperitonial acces. Qhat we Know?
>> show video
Laparoscopy radical prostatectomy.
With erectors conservation
>> show video
 
Laparoscopy radical cystectomy.
With erectors conservation
>> show video
Laparoscopy nefrectomyl surgery.
Ecografy guided.

>> show video
 
 
 


 
       
      PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL Tots els drets de propietat industrial i intel.lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web pertanyents al lloc, així com dels elements continguts al lloc i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il.lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), excepte que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del web o de tercers.